AKTUELLT

Huvudmannautbildning
30 januari, 2020

Huvudmannautbildning

Vi inbjuder till regionala huvudmannautbildningar under våren. Anmälningslänk till respektive tillfälle finns i bilaga nedan.
Rektorsakademin 30/3-1/4 Öckerö
30 januari, 2020

Rektorsakademin 30/3-1/4 Öckerö

I vår startar tredje omgången av Rektorsakademin, 30 mars-1 april 2020. Den här utbildningsomgången genomförs i Nimbus fantastiska lokaler på Öckerö.
Årskonferensen 23-24 april 2020
29 januari, 2020

Årskonferensen 23-24 april 2020

Kristna Friskolerådets årskonferens kommer hållas i Sigtuna på Sigtunastiftelsen 23-24 april.
Ordförande har ordet
4 februari, 2020

Ordförande har ordet

2020 har rivstartat med att betänkandet av utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” presenterades den 8 januari av utredaren Lars Arrhenius tillsammans med statsrådet Anna Ekström.
Debatt: Konfessionella inslag i skolväsendet
31 januari, 2020

Debatt: Konfessionella inslag i skolväsendet

Den 8 januari 2020 överlämnade utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” till utbildningsminister Anna Ekström vid en pressträff.
Konfessionella skolor i internationell jämförelse
26 januari, 2020

Konfessionella skolor i internationell jämförelse

Läsåret 2018/19 gick drygt 9 400 elever i en grundskola med konfessionell inriktning i Sverige. Det motsvarar knappt en procent av grundskolans elever.
Kristna friskolor - en integrationsresurs
26 januari, 2020

Kristna friskolor – en integrationsresurs

I debatten om konfessionella skolor framförs frekvent åsikten att dessa skolor försvårar integrationen. Argumentet har dock ingen saklig grund.
Personalkonvent 26/10 -20
25 januari, 2020

Personalkonvent 26/10 -20

26 oktober 2020 kommer Kristna Friskolerådets stora konvent som riktar sig till all personal vid kristna förskolor och skolor äga rum i Stockholm.
Barns rätt till andlig utveckling
25 januari, 2020

Barns rätt till andlig utveckling

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av Sverige år 1990. Sedan dess har den påverkat all svensk lagstiftning som rör barn och ungdomar.