Om Kristna Friskolerådet

Vad är en kristen friskola?

En kristen friskola, eller som det formellt heter en konfessionell skola, är en skola där huvudmannen angett att skolan har en profil baserad på religion som i detta avseende är Kristen. Det är dock viktigt att poängtera att det inte handlar om något annorlunda inslag i undervisningen då kristna friskolor följer den svenska läroplanen. De handlar istället om att det finns frivilliga möjligheter vid sidan av undervisningen som till exempelvis bön.

Grundat på statistik och rapporter så kan man sammanfattningsvis säga:

  • Europakonventionen skyddar föräldrar och barns rätt att tillförsäkras en undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.
  • Sverige sticker ut genom att ha ovanligt få konfessionella skolor.
  • Konfessionella skolor är svåra att definiera och skolor väljer idag själva vad de ska kalla sig.
  • Forskning kring konfessionella skolor är mycket begränsad – många påståenden grundar sig i känslor snarare än belägg.
  • Konfessionella skolor är ofta studieresultatsmässigt ett bättre alternativ än den närliggande kommunala skolan.
  • Kristna friskolor är en integrationsresurs i samhället.

Läs mer om Kristna friskolor i...

 

Om Kristna Friskolerådet

Kristna Friskolerådet är medlemsorganisationen för fristående förskolor och skolor med kristen profil. Alla som driver eller funderar på att starta en fristående förskola eller skola med kristen profil kan bli medlem i Kristna Friskolerådet. Vi har medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag.

Antal medlemmar i Kristna Friskolerådet (2018)

Förskolor: 33 st -1352 barn
Grundskolor: 47 st - 6977 elever (inkl. 1 grundsärskola)
Gymnasier: 6 st - 874 elever (inkl. 1 gymnasiesärskola)

Vad vi gör

-Vi håller kontakten med myndigheter och allmänhet i för kristna friskolor gemensamma frågor.
-Vi ger våra medlemmar rådgivning och konsultation.
-Vi arbetar för att trosfrihet och mänskliga rättigheter tillämpas på skolområdet. Detta sker genom politikerkontakter, nätverkande, deltagande i konferenser och debatter, debattartiklar eller motsvarande.
-Vi bedriver utvecklingsarbete kring kristen pedagogik och utbildningsfilosofi framför allt genom vår Rektorsakademi men även genom inslag av seminarier och konferenser.
-Vi arrangerar utbildningar, seminarier och konferenser av gemensamt intresse för kristna friskolor.