Den 30 januari, 2020

I vår startar tredje omgången av Rektorsakademin, 30 mars-1 april 2020. Den här utbildningsomgången genomförs i Nimbus fantastiska lokaler på Öckerö.

Rektorsakademin är en fortbildning på tre terminer som riktar sig till rektorer och huvudmän, men även potentiella skolledare, exempelvis biträdande rektorer, arbetslagsledare och förstelärare. Utbildningen syftar till att stärka förståelsen för vad kristen utbildning är och ge redskap för att leda en kristen förskola/skola. På så sätt utgör Rektorsakademin ett komplement till den statliga rektorsutbildningen.

Utbildningen omfattar tre moduler, om tre helgfria vardagar med övernattning. Det är mycket värdefullt att vara flera från samma skola, och allra helst med huvudmannen representerad.