EFFEKTIVA MÖTEN & FUNGERANDE KOMMUNIKATION

Som Revisor är det min uppgift att hitta fel och brister – har försökt göra det med Peragendas arbetssättet, men har inte lyckats”

— T Helmerskog, Duo Revison

Effektiva möten

Har ni möten där ni problematiserar samma frågor om och om igen och enda resultatet blir nya möten?

Detta är tyvärr ingen ovanlighet. Om ett företag ser över en bristande mötesstruktur frigörs tid för mer värdeskapande aktiviteter. Mantimmar är en av de höga kostnaderna i ett företag och vi kan utnyttja arbetskraften bättre än att sitta av tiden på möten som inte ger den effekt vi önskar. Möten är ett av flera viktiga verktyg för att driva verksamhet men bara om de drivs på ett bra sätt.

Effektiva möten sparar tid och resultatet blir att ni fokuserar på det som bygger företagsvärde.

Peragenda har en enkel struktur som ökar effektiviteten på samtliga dina möten. Ett tydligt varför, rätt mötesdeltagare, korta mötestider är några exempel på delar som hanteras i utbildningen.

Effektiv kommunikation

Prata så alla förstår

Kommunikation är central i all mötesverksamhet. Kommunikation är bland det svåraste som finns. Vi tror vi är tydliga  och ändå misstolkas det vi säger. Effektiv kommunikation skapar samsyn och ökar graden av förståelse. Förståelse är nödvändigt för att bygga motivation och engagemang och få mötesdeltagarna att göra det som beslutas.

Föreläsningen ger enkla tips och verktyg som du direkt kan ta med dig till din egen arbetsplats. Du får en ökad förståelse för varför dialog ofta går snett, hur du blir så tydlig som du vill vara och varför är mod, rakhet och ärlighet är så svårt när vi vet att det fungerar.

Resultat

  • Effektiva möten som frigör tid och driver rätt aktiviteter – Bättre resultat
  • Förmåga att kommunicera på ett sätt som ökar förståelsen för det vi gör – Engagemang, motivation och respekt

Boka utbildning