NEUROCHEFEN – FÖR BÄTTRE LEDARSKAP

Kraften i att våga välja fokus och att mäta resultaten överraskade oss”. I ett team bestående av seniora projektledare är det ingen nyhet att det är viktigt med mål och leverans men effekten av det gemensamma arbetet tillsammans med Peragendas arbetsmetodik överträffade våra högt ställda förväntningar.

— Annika Remaeus, Innovation Akademiska

NEUROCHEFEN – Ta kommando över din hjärna och bli mer effektiv på jobbet!

Affärsutvecklare Tommy Einarö, Peragenda i samarbete med Professor Klaus Kullander, Inst. för Neurovetenskap bjuder in dig till en utbildning om kopplingen mellan jobbet och hjärnan

Lär dig mer om hjärnan och bli en bättre ledare 

Vi vänder oss till både ledare och medarbetare. Alla som befinner sig i ledande befattning hamnar ibland i situationer där vi inte riktigt vet hur vi ska agera. Det kan vara att tala om för någon att du inte är nöjd med prestationen. Eller förstå varför medarbetare reagerar olika i vissa situationer. Kanske funderar du på varför alla inte tar ansvar trots att de är vuxna människor.Det ligger i kopplingen mellan hjärnans funktion och utmaningen att vara ledare. Är du inte är ledare har du nytta av kunskapen om hjärnan för att leda och motivera dig själv.

Vetenskap och praktisk verklighet kopplas samman och gör dig till en bättre ledare.

Under en halvdagsutbildning får du en ökad förståelse för hur ökad kunskap om hjärnan hjälper dig att bli en bättre ledare. Du får kopplingen mellan forskningens kunskap om hjärnans funktion och verkligheten som ledare i det dagliga arbetet.Under en halvdagsutbildning får du en djupare förståelse för varför olika ledarstilar genererar olika resultat. Du får verktyg för hur du motiverar och engagerar alla medarbetare mot de mål du vill uppnå. Allt för att nå bättre resultat på en sundare arbetsplats. Du får en ökad förståelse för hur fördjupad kunskap om hjärnan hjälper dig att bli en bättre ledare.

”Kanon med kopplingen ledarskap och hjärnan. Oftast skummar man på ytan – Här får man förklaring på djupet som inte många kan ge” – Åhörare Neurochefen 16 februari 2017.

Hur kan vi träna oss att använda hjärnans funktion till att hantera ledarens utmaningar?

Hjärnans funktion Ledarens utmaning
Hjärnans generella funktion och energiförbrukning. Ständig tidspress som stressar och tröttar.
Hjärnans system för uppmärksamhet och fokusering. Svårigheten att kommunicera, vara tydlig och att leda medarbetare.
Hur hjärnan planerar, processar information och fattar beslut. Brandkårsutryckningar och minutoperativ verksamhet som tenderar att styras av den som skriker högst.
Hjärnans motivations- och belöningssystem. Svårigheten att få alla lika engagerade för ledningens mål.
Varför har hjärnan funktioner för ångest och rädsla. Negativa känslor hos medarbetaren som skapar fel attityder och gör ledarskapet svårare.

Datum: 18 april
Tid: 9.00 – 17.00
Plats: Ej bestämt
Pris: 4 800kr per person
Boka-tidigt-pris: 4400kr för dig som anmäler dig innan den 9 mars

Vi bjuder på kaffe med tilltugg!
Varmt välkommen!

Varmt välkommen!

Telefon: 0708 – 704 721
Mail: boka@peragenda.se

Anmäl dig till Neurochefen

 

Nästa utbildningstillfälle

 

Boka Neurochefen till ditt företag