Referenscase

Triller Mat och Bröd

För Triller Mat och Bröd har Peragenda varit oerhört värdefullt.
Efter flera år av kraftigt ökad omsättning och i ett generationsskifte i ledarskapet har Tommy hjälpt oss att bli mycket mer professionella och bättre chefer. Målstrukturer och delmål har satts upp,
i kombination med en genomförandestruktur som säkrar leverans vilket har fått oss att tänka annorlunda och mer effektivt jobba mot våra mål.

Läs mer

Akademiska Sjukhuset

”Kraften i att våga välja fokus och att mäta resultaten överraskade oss”. I ett team bestående av seniora projektledare är det ingen nyhet att det är viktigt med mål och leverans men effekten av det gemensamma arbetet tillsammans med Peragendas arbetsmetodik överträffade våra högt ställda förväntningar.

Läs mer

Creative Makeup

“Att expandera från “jag ensam på 47 kvm” till “jag +7 kollegor på 367 kvm” visade sig vara en utmaning på mer än ett sätt.”

“Jag har fått massor av användbara tips för att utveckla företaget och bygga en grundstruktur som gjort både mitt eget och hela verksamhetens arbete mer effektivt och lönsamt.”

Läs mer

Enköpings Kommun

“Genom att vi nått flera av delmålen helt enligt plan och att metoden bygger på att alla i gruppen är med och bidrar, skapas arbetsglädje och gemenskap som annars är svår att uppnå med teammedlemmar som i sin vardag arbetar inom skilda verksamhetsområden.”

Läs mer

Combimix AB

Peragenda har givit oss verktyg och redskap som verkligen fungerar. Det för verksamheten framåt samtidigt som det engagerar våra medarbetare.

Det skiljer från många andra som jobbar med liknande saker där det oftast bara genererar tankar ett tag som sen lätt glöms det bort.
Peragendas metodik levererar!

Läs mer

Bosses

“Under de första 18 månaderna genomförde vi över 300 förbättringsaktiviteter i företaget.

Det var först när jag vågade avsätta tid för förbättringsarbete som företaget började tjäna pengar.”

Läs mer

Fallskyddsspecialisterna

“Vi är redan på god väg att nå våra mål och upplever en stor skillnad jämfört med innan vi inledde samarbetet med Peragenda.”

Läs mer