Peragenda EPR – Effektiv På Riktigt

Körigt på jobbet?

Anledningen till att genomförandet är svårt är dels dåligt fungerande arbetsmetoder, svagt beslutsfattande och bristande förtroende. Men den allra vanligaste är för låg kännedom om ledningens mål.

Om vi frågar 100 företag om de jobbar med mål, kommer nästan alla svara ja. Frågar vi samma företag hur effektivt de jobbar med mål får vi helt andra svar. En studie av Jim Huling visade följande siffror:

  • 87% vet inte vad de ska göra för att bidra till ledningens mål
  • 81% följs aldrig upp på ledningens mål
  • 49% kände inget eller mycket lite engagemang för ledningens mål

Dåliga arbetsmetoder, svagt beslutsfattande och bristande förtroende påverkas av för många eller för osorterade mål.  Ledningen tenderar att bli otydlig. Det skapar bristande förtroende. Resultatet blir att var och en jobbar med  det den tycker är viktigast, ofta det som känns mest bråttom. Det är inte alltid det är det som skapar mest värde för företagets utveckling. Det är en av anledningarna att vi alla upplever att vi har så mycket å göra och så ont om tid.

Välj Peragenda EPR och Bli effektiv på riktigt!

  • Vi sorterar tillsammans fram din fungerande målstruktur – Fokus på det som verkligen är viktigt-!
  • Vi tränar in enkla arbetsmetoder som blir en vana och engagerar alla att dra åt samma håll
  • Disciplinerad uppföljning vilket bygger eget ansvar och rätt attityd

Peragenda ”Effektiv På Riktigt” är ett enkelt arbetssätt som gör att du hinner med de nödvändiga förbättringar som du vet borde göras men som så lätt försvinner mitt i allt som känns bråttom.

Du behöver avsätta mindre än en dag i månaden för att genomföra de insatser som säkrar leverans av företagets viktigaste mål. Resten av tiden kan du ägna åt det dagliga ”bråttomarbetet” som vi aldrig kan ta bort.

Boka nu!

En kostnadsfri genomgång av hur du jobbar med mål och hur du engagerar alla i företaget att jobba mot det som är viktigast!

Peragenda EPR i tre steg


Under två dagar får du grunden i att jobba effektivt med mål och få drivande nyckeltal.

Vi sätter tillsammans ditt företags målstruktur. Det som driver dina viktigaste prioriteringar.

Det handlar om att få alla medarbetare att fokusera på ledningens viktigaste mål.

Helt enkelt tydliga mål som bryts ner till konkreta aktiviteter som alla förstår.


Genomförande låter enkelt men är ofta större utmaning än vi tror.

Peragenda skiljer sig från många andra företag som jobbar med liknande uppdrag genom att vi ger support i själva genomförandet.

Vi tränar in arbetsmetoden så den blir en ny vana.

En stor del av utvecklings och förbättringsarbete handlar om beteendeförändring.

Beteendeförändring handlar om att byta en gammal vana mot en ny som ger bättre resultat.


När önskat arbetssätt sitter är det dags att driva arbetet vidare på egen hand.

För att säkra kvaliteten på fortsatt arbete utbildar vi dina teamledare.

En och en halv dags utbildning så ni kan driva ”Effektiv På Riktigt” på egen hand.

Vår erfarenhet visar att de företag som disciplinerat håller i dessa verktyg genererar bättre resultat än tidigare. Vi har många referenser på företag med:
Ökad genomförandekraft – Bättre struktur – Säkrare leverans – Högre effektivitet – Högre grad av individuellt ansvar – Högre omsättning och vinst – Högre mognadsgrad – Bättre trivsel på jobbet – Frigjord tid – Rätt attityd