Peragendas ledarstöd

Peragenda har hjälp oss att omstrukturera och tydliggöra vår verksamhet under vårt interna förändringsarbete. De har på ett fantastiskt sätt tillfört erfarenhet, struktur och framförallt varit en opartisk kunskapskälla för samtliga inblandade i processen.

— Calle Glauman, Fagerudd Konferens

Vi löser småföretagens dilemma!

Det är skillnad att driva företag med 15-20 anställda eller fler mot att driva företag med några få anställda. Mikroföretagaren är ofta mycket kunnig inom sin profession vilket gör att verksamheten växer. Plötsligt inser man att man inte bara jobbar för sitt uppehälle utan man är också chef och ledare för några medarbetare. Något man kanske inte tänkte sig från början.

  • Småföretagare jobbar mer aktivt i företaget än att agera företagsledare
  • Begränsad eller obefintlig tid till effektivisering & utvecklingsarbete
  • Saknar verktyg och ibland kunskap om skillnad i ägarfrågor, ledningsfrågor och arbetsrelaterade frågor
  • Ensam, saknar bollplank
  • Känsliga för förändringar i omvärlden

Känner du igen dig i dessa utmaningar, ta en kotakt med oss så bjuder vi på en fri behovsgenomgång gällande just ditt företag. Vi kan gå in som ledarstöd och öka din genomförandekraft och effektivitet som kommer ge bättre resultat.

Välj det alternativ som passar ditt företag bäst!

  • Ledarstöd via personlig ledarcoachning
  • Vi hjälper dig att bygga ett advisory board med kompetens som ni saknar
  • Styrelserepresentation

Kontakta oss för att diskutera just dina behov!

En liten investering för bättre lönsamhet!

Boka tid för dialog!